Briard köpek ırkı, sahiplenme içgüdüsüne sahiptir ve tam bir görev canlısıdır. Uyumlu, iyi huylu, itaatkâr ve zekilerdir.  Verilen görevi yerine getirirler ve sahiplerini mutlu ediyor olmak onları da mutlu kılmaktadır. Bu yazımızda bu ırkın genel özelliklerini sizlere aktarmaya çalıştık.

Briard Kökeni

geçmişi çok köklü bir cins olan Briard, Berger de Brie isminde de bilinir. Briard kökleri ile ilgili konuşulacak olursa, cinsin tarihi “Livre de chasse” yani (Avcı Kitabı) içinde yer aldığı gibi 14. yüzyıla dek eskilere gitmektedir. Napoleon, Lafayette, Charlemagne ve Thomas Jefferson gibi tarihi figürlerin de bu köpege sahip olduğu bilinir.

Birinci Dünya Savaşı’na kadar olan süre zarfında asıl görevi olan sürü bekçiliği ya da sürü gütme köpeği olarak bilinmektedir. Bu cins, Birinci Dünya Savaşı’nda kullanılmaya başlanınca soyu tükenme tehlikesi söz konusu olmuştur. Savaşta; yiyecek teslimi, koşu habercisi, cephane taşıma, mayınları tespit etme, yaralı askerleri tespit etme ve iz sürme gibi görevlerini yerine getirme de kullanılmıştır. 1863 yılında yapılan Paris köpek gösterisinden sonra Briard cinsinin popülerliği artmıştır. 1928 yılında da Amerikan Kellen Kulübü tarafından tanınan bir köpek cinsi olmuştur. Hâlâ sürü koruması olarak kullanılmakta olan bir cins köpeğidir. Aynı zamanda polis, askeriye, araştırma ve kurtarma çalışmaları ile belirli görevlerde kullanımı devam etmektedir. Görevinde harika bir köpek olmasının yanında ailelerin içinde harika ve vazgeçilmez bir arkadaş olabilmektedir.

Eğitimi

Briard oldukça zeki bir cins olmasından dolayı insanları memnun etmek istemektedir. Dolayısıyla bu ırkın eğitimi kolay olmaktadır. Bu nedenle verilen görevleri ve eğitimleri kolaylıkla yerine getirdiği gözlemlenmektedir. Eğitimleri sürecince davranışların sabit olabilmesi için bir doğrultuda eğitim almaları gerekmektedir. Öfkeli durumlar ile karşılaşmak istemezler. Hoşlarına gitmediği için öfke yaklaşılırsa ürkek olabilirler.

Bakımı

Bakımı üzerinde duracak olursak, kalın kürke sahip oldukları için matlaşmanın önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle her hafta düzenli olarak fırçalanması iyi olacaktır. Briard cinsi, bakımları iyi olursa çok az tüy dökmektedirler. Ayrıca ayak ve kulak bölgelerinde fazla bulunan tüylerinde alınması gerekmektedir. Bu cinsin kapalı ortamda rahatlıkla durabildiği için, apartman hayatında yaşayabilmektedir. Fakat bu cins için en iyisi oyunlar oynayabileceği uygun bir bahçenin olmasıdır.

Cinsi

Cesur, çok zeki ve sadık bir tür olan köpek cinsi, ailelerine çabuk bağlanmaktadırlar. Ve sıklıkla tehlikeli durumlara karşı ailelerine korumaktadırlar. Briard sahiplerinin ilgisini çekmek istemelerinin yanında oyuna da ayrı bir zaman ayırmayı sevmektedirler. Kendi işlerini doğası gereği kendi halletmeyi sever. Dolayısıyla kendi doğasına karıştırmadığı için inatçı bir yapıya da sahiplerdir. Eğitim konusunda bu cinse karşı istikrarı korumak çok önemlidir. Eğitim verecek kişi, üstesinden gelebileceğine inanıyorsa kontrolü her zaman elde tutabilecektir.

Karakter Özellikleri

Bahsettiğimiz gibi aile bireylerine karşı sevgi dolu olan oldukça şefkatli bir köpek cinsidir. Karakter özellikleri üzerinde duracak olursak, genelde yabancılara karşı soğuk ve şüpheci yaklaşmaktadırlar. Bu nedenle beraber vakit geçirecekleri kişiler ile tanıştırılmaları daha iyi olacaktır. Briard yavru hâlinden itibaren çocuklarla büyümeye alıştırılırsa uyum hâlinde olacaktır. Her yaştan çocukla birlikte  iyi ilişkiler kurabilmektedir. Ancak negatif durumları, birinin ona sataşmış olmasını hoş karşılamamaktadır. Yabancı kişilerle ve hayvanlarla aralarınım iyi olması isteniyorsa yavru hâlinden itibaren sürekli sosyalleştirmenin sağlanması gerekmektedir. Eğer sosyalleştirme iyi bir şekilde yapılmazsa agresif olabilirler. Daha önce hiç çiftlik görmemiş olan bir Briard cinsi bile bunun içgüdüsüyle sahiplerini, insanlarını topuklarından hafifçe ısırarak yönlendirmeye çalışmaktadır. Bu cinsin davranışları erken yaştan itibaren sürekli takdir edilerek ödüllendirilebilir.

Tüy Yapısı

Bu köpek cinsinin tüy yapısı çok kaba çift katlı kürkten oluşmaktadır. Dayanıklı bir dış kürkü ve dış kürküne yakın astar hâlinde kürkü vardır. Bu özelliği ile dış kürkleri keçilerin sahip oldukları kürkle benzerlik göstermektedir. Suya ve kira dayanıklı olan kürkleri doğru bir şekilde bakım yapıldığında az dökülmektedir. Briard sahip oldukları kürkleri, pek çok değişik renkte görülmesinin yanında beyaz renk ağırlıkta olmaktadır. En yaygın şekilde gri, siyah ve esmer olarak bilinirler. Ve esmer ile gri kürke sahip olan cinslerinin çeşitli tonda gölgeleri bulunduğu, yaş aldıkça soldukları, koyulaştıkları ifade edilmektedir. Briard ırkının, ortalama yaşam ömrü olarak 10 – 12 yıllık bir süre zarfında yaşamlarını devam ettirdikleri ifade edilmektedir.